Oud en nieuw bij elkaar
Home » Schoolfoto's » Openbaar onderwijs

Openbaar Onderwijs


Schoolfoto uit 1904. Geen van de namen is bekend. Wie helpt? Klik op de foto's voor een vergroting.


Schoolfoto uit 1904. Geen van de namen is bekend. Wie helpt? Klik op de foto's voor een vergroting.


Schoolfoto uit 1915. 7. Master K.L. de Vries. De rest is onbekend. Wie helpt? Klik op de foto's voor een vergroting.


Klik op de foto's voor een vergroting. Schoolfoto uit 1929. 1. Gjalt Hoekstra; 2. Rein Haarsma; 3. Paulus P. Zandstra; 4. Leendert Adema; 5. Jacob Postma; 6. Jelle de Vries; 7. Abele Postma; 8. Meester van der Meer; 9. Juf van der Veen; 10. Tjitske Haarsma; 11. Sijke Nicolai; 12. Geertje Posthuma; 13. Fokje de Jong; 14. Fokje Theunissen; 15. Coba van der Heide; 16. Tietje Pijl; 17. Johanna Zandstra; 18. Trijntje Adema; 19. Alie van der Meer; 20. Meint Mulder; 21. Leentje Bosma; 22. Tietje Nicolai; 23. Jan Posthuma; 24. Liesje Bosma; 25. Tjitske Postuma; 26. Gepke Zandstra; 27. Louw Zandstra; 28. Paulus S. Zandstra; 29. Herre van der Heide;30. Herre de Vries.


Klik op de foto's voor een vergroting.  Openbare Lagere School Suameer, 1939-1940 binnen. 1. Juf Keuning; 2. Bintsje Teunissen (naar Australie gegaan); 3. Germ Riedstra; 4. Sjoerdsje Visserman; 5. Sjoerdsje Pebesma; 6. Jeltje Hellinga; 7. Griet Venema; 8. Antje van der Zee; 9. Jantje van der Zee; 10. Boukje Sjonger; 11. onbekend; 12. Appie Schurer; 13. Jeltje Haarsma; 14. Sietske van der Berg; 15. Johannes van der Wal; 16. Anne Hellinga; 17. Atze Keuning (bijnaam "Flut", is naar Australie gegaan); 18. Mindert van der Zee; 19. Saakje Schurer; 20. Tryntje Formsma (witkraagje); 21. Jantje Brouwer; 22. Tryntje van Lunzen; 23. Ynskje Faber; 24. Kees van der Lei; 25. Tryn van der Lei; 26. Tineke Zwart (met strik); 27. Sjouke de Boer; 28. Tsjikke Greidanus; 29. Tine Krol; 30. Juf Slagman.


Klik op de foto's voor een vergroting. Klassenfoto voor OLS aan de Master de Vrieswei, circa 1942. 1. Juf Slagman; 2. Griet Mulder (tweeling nr 17); 3. Klaske Greidanus; 4. 5. anne Kloosterman; 6. Wessel Hellinga; 7.8.9.10.11. Dieke Sipma; 12. 13. 14. Tryntsje van der Meer; 15. Wietske Venema; 16. Geertje Roozendaal; 17. Tine Mulder (tweeling nr 2); 18. 19. Chris Zwart; 20. Anneke ... dochter van meester?; 21. Geertje/Geke van der Leest; 22. Sjoukje Teunissen; 23. Zus Mulder.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School Suameer, klas 6, 7 en 8, 1944. 1. Joukje Teunissen?: 2. Tiete Haarsma; 3. Tine Krol; 4. Roel Wijmenga; 5. Marten Riedstra; 6. Jitze Radersma; 7. Geert Jenninga; 8. Linze?; 9. Tryntje Formsma; 10. Tineke Zwart; 11. Geertje Greidanus; 12. Meester van der Meer; 13. Siets van der Berg; 14. Anna de Vries: 15. Onbekend; 16. Ymkje zwiers; 17. Immy Jansma; 18. Sjitske Sjonger; 19. Ynskje Faber; 20. Joke Wijmengal 21. Jaap Rozendal; 22. Jantje Brouwer; 23. Anna Wielenga; 24. Lnbekend; 25. Harm Teunissen; 26. Jitze Boelsma; 27. Jaap van der Berg; 28. Johannes van der Wal; 29. Anne Hellinga.


Klik op de foto's voor een vergroting. Schoolfoto voor de OLS aan de Master de Vrieswei. 1. Meester van der Duim; 2. 3. Japke Wijmenga; 4. …Hellinga; 5. 6. …Greidanus (broertje van 7 en 9); 7. Griet? Greidanus; 8. Griet Mulder; 9. Klaske Greidanus; 10. 11. 12. 13. 14. Dhr Zwart; 15. 16. (13 t/m 16 bestuur van de school); 17. mw. Sipma, moeder van Dieke; 18. 19. 20. 21. 22. Geertje Roozendaal; 23. Klara Klompstra; 24. 25. Tine Mulder; 26. Venema?; 27. Liesbeth?: 28. Johannes Kloosterman (woont in Garyp); 29. Dieke Sipma; 30. Japke Teunissen (Canada); 31.. 32. 33. Zes/Sukke?; 34.. 35. 36. 37. 38. 39; 40. Okke Jansma; 41. uit Garyp; 42. 43. 44. 45. 46; 47. Chris Zwart; 48. Sikke van Jelle en Griet; 49.50.51. 52. Mina Teunissen (Canada); 53. 54. Zus Mulder; 55. 56. 57. Sjoukje Teunissen; 58. 59. Froukje van der Veer.


Klik op de foto's voor een vergroting. Klassenfoto voor OLS aan de Master de Vrieswei, circa 1947. 1. Geertje Roozendaal; 2. …. Mulder; 3. Zus Mulder; 4. Klaske Greidanus; 5. Japke Wijmenga?: 6. Dieke Sipma; 7. Wietske Venema; 8. Anne Kloosterman; 9. Wessel Hellinga; 10/11: Henk van der Meer en Okke Jansma (maar wie is wie?: 12. Chris Zwart. Zijn hondje wachtte altijd voor de school op hem. 13. Klare Klompstra; 14. Meester van der Duim; 15. Sjoukje Teunissen; 16. Boukje Sjonger; 17. Johannes Kloosterman.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School Suameer, 1950/1951 met op achtergrond kerk. 1. onbekend; 2. onbekend; 3. onbekend; 4. Bettie Veenstra; 5. Matje Hoekstra; 6. Rinskje Kloosterman; 7. onbekend; 8. Liesbeth Wijmenga (wit kraagje); 9. Oudste zoon schilder Holwerda; 10. onbekend; 11. Meester Boersma; 12. onbekend; 13. Tryn van der Wal; 14. Celske Venema; 15. Japke Wijmenga; 16. onbekend; 17. Juf van der Woude; 18. onbekend (met kralenketting); 19. onbekend; 20. Geert Hellinga; 21. Sjoerd Storm; 22. Meester van der Duim; 23. Kampen of Riedstra?; 24. Inneke Kloosterman; 25. onbekend; 26. Willem Brouwer; 27. Hannie Hellinga; 28. onbekend; 29. Trienke Hoekstra (voor juf); 30. Dout Hellinga; 31. onbekend; 32. Alie Veenstra; 33. Pytsje van der Lei; 34. onbekend; 35. Jelle Hoekstra; 36. Gjalt van der Berg; 37. Henk van der Berg; 38. Durk Aalfs; 39. Henk van der Lei; 40. onbekend.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School schooljaar 1983/1984. 1. Andelasto Koppe; 7. Theo van Houten.


Klik op de foto voor een vergroting. Openbare Lagere School, schooljaar 1983/1984. 4. Binne Kramer.


Klik op de foto voor een vergroting. Openbare Lagere School. 6. Master K.L. de Vries.


Klik op de foto's voor een vergroting. 6. Master K.L. de Vries; 15. Juf Cop.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School. 15. Master K.L. de Vries; 16. Juf Cop.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School.  15. Master K.L. de Vries.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School. 1. Master K.L. de Vries; 8. Juf Cop.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School. 8. Master K.L. de Vries.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School. 7. Master K.L. de Vries.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere School. 8. Master K.L. de Vries; 17. Juf COp.


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare Lagere school. Geen enkele naam bekend. Wie helpt?


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare lagere school. Geen enkele naam bekend. Wie helpt?


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare lagere school. Geen enkele naam bekend. Wie helpt?


Klik op de foto's voor een vergroting. Openbare lagere school. 37. 1. Juf Rinnie Veenstra; 28. Richard Nijp; 37. Linda van Houten