Home » Vervoer

Vervoer

F03192 Op het perron van het Tramstation SUAMEER.

F00049 Boot Suameer-Bergum, Bergumerdam.

F00059 Boot Suameer-Bergum, Bergumerdam

F02402 Boot Suameer-Bergum, Bergumerdam

F00062 Johannes van der Wal op de vrachtwagen, 1950.

F00063 Wybren de Boer in de vrachtwagen.

F00096 Rienk Kuipers op de motorfiets.

F00134 Boot Suameer-Bergum op de Groningervaart.

F00155 Boot Suameer-Bergum op de Groningervaart.

F02402 Boot Suameer-Bergum op de Groningervaart.

F00166 Tram bij in gebruikname van de nieuwe trambrug (1913), Bergumerdam

F01883 Tramstation Suameer