Home » Boerenleven

Boerenleven

F03165 Drie dames Algra???

F03223 Anna Wielinga, Melle van der Vegt.

F02941 Paard en wagen, Iestwei.

F00565 Jan Romkes de Vries, 1926.

F00570 Gees Veenstra melkt een koe. Joke Moes kijkt toe. 1944.

F01359 Douwe Veenstra met zijn zoon Jappie, 1937.

F03086 Jan Ytsma en Janke Tinga in 1938

F03115 Linze Bouma.

F02318 Hooien met Hendrik Hoekstra in 1960.

F02356 Foto rond 1914.

F02603 Foto achter Greate Buorren 40 in 1932. (Namen bekend).

F02612 Feestwagen op de Greate Buorren.

F02691 Gebr. Paulusma, 25 jaar melkrijder.

F02939 Grasmaaien.

F00846 De familie Lycklema, hooien op het land bij Sumar.

F00849 Hooien in Sumar. Op de foto met witte knoopjes Bokke Algra.

F00876 Familie De Boer bij een landbouwtrekker.

F00878 Dorsmachine op de Joute van der Meerweg.

F00931 Rooien van de boomgaard van Heerenweg 24 rond 1920.

F00140 Albert de Boer zaait tarwe, Joute van der Meerweg, 1939.

F00953 Bûthûs himmeljen, rond 1924.

F00970 Eén van de eerste hooimachines in Sumar, 1925.

F011929 Linze Steenstra en Ane Wiersma op De Tike.

F00064 Wolter Zuidema, grasmaaien op Sumarreheide, 1947.

F00101 Thijs Haveman mnt, met naast hem Pieter Sipma, foto 1970/72.

F02030 Grasmaaien aan de Tikewei (fam. Haarsma)