Home » Zoekplaatjes

Zoekplaatjes. Wie is wie, waar en wanneer???

F03182 Dames, wie is wie, waar en wanneer?

F03175 Groep dames, Paterswoldsemeer 1929. Wie is wie?

F03177 Groep dames, wie is wie, waar en wanneer? 

F03178 Groep dames, wie is wie, waar en wanneer?

F03179 Groep Dames en Heren. Op achterzijde foto met potlood: Westerstraat 82.

F03180 Ouderen (ouders?) met kinderen. Wie is wie, waar en wanneer?

F03181 Militairen. SWie is wie, waar en wanneer?

F03090 Vereniging uit Sumar? Wie is wie, waar en wanneer?

F02362 Wie is wie, waar en wanneer?

F02386 Wie is wie, waar en wanneer?

F03170 Onbekend muziekkorps, wie is wie, waar en wanneer?

F03172 Onbekend muziekkorps, fotograaf destijds: H.C. van der Meer, Gorredijk.

F03173 Onbekend muziekkorpsm wie is wie, waar en wanneer?

F03078 Volgens informant mogelijk arbeiders PEB. Wie is wie, waar en wanneer?

F03084 Muziekvereniging, uit Sumar? Wie is wie, waar en wanneer

F03085 Zangvereniging uit Sumar? Wie is wie, waar en wanneer?

F03087 Zangvereniging uit Sumar? Wie is wie, waar en wanneer?

F03088 Vereniging uit Sumar. Wie is wie, waar en wanneer?

F03089 Jongelingenvereniging uit Sumar. Wie is wie, waar en wanneer?

F03038 Wie is wie, waar en wanneer?

F03039 Wie is wie, waar en wanneer?

F03060 Wie is wie, waar en wanneer?

F03075. Pauzerende arbeiders (van het PEB?) Wie is wie, waar en wanneer?

F03076 Arbeiders PEB? met 2 identieke machines

F03077 Arbeiders PEB? Wie is wie, waar en wanneer?

F00593 Wie is wie, waar en wanneer?

F00595 Wie is wie, wanneer?

F00596 Sumar? Burgum?

F03007 Wie is wie, waar en wanneer?

F03018 Olterterp 1931. Wie is wie?

F03022 Rijsterbosch 1933.Wie is wie?

F02915 Wie is wie, waar en wanneer?

F02916 Wie is wie, waar en wanneer?

F02936 Waar en wanneer?

F02949 Waar, wanneer en wie is wie?

F02962 Waar, wanneer en wie is wie?

F02984 Waar, wanneer en wie is wie?

F02770 Mogelijk spoorwerkers NTM. Wie is wie, waar en wanneer?

F02776 Feestwagen. Wie is waar, waar en wanneer?

F02862 Groep mensen bij brug Bergumerdam. Wie is wie en wanneer?

F02866 Groep lotelingen. Wie is wie, waar en wanneer?

F02910 Wie is wie en waar?

F02913 Welk reisgezelschap is dit en wie is wie?

F02657 Wie is wie, waar en wanneer?

F02658 Wie is wie, waar en wanneer?

F02659 Wie is wie, welk korps, waar en wanneer?

F02671 Sumarders(?), wie is wie, waar en wanneer?

F0751 Sumarders (?0. wie is wie, waar en wanneer?

F02755 Achter Uleflecht 6, maar wie is wie?

F02404 Foto Damsingel. Niet alle namen bekend.

F02405. Damsingel 1918

F02409 Damsingel nog voor 1926. Namen dames onbekend.

F02518 Niets bekend.

F02521 Vrouwenver. met hun mannen? Geen gegevens.

F02658 Niets bekend.

F02216 Koetsen op de Damsingel

F02352 Onbekend muziekkorps.

F02353 Onbekend muziekkorps.

F02354 Onbekende vereniging.

F02393 Onbekend vereniging van vrouwen.

F02394 Johannes Melles en Melle Johannes de Boer. Waar is dit?

F02094

F02095 Damsingel

F02096

 

 

F02097

F02098      

F02107    

F02088    

F02089    

F02090 Timmerwinkel Greate Buorren?

F02091 Mogelijke locatie Bergumerdam.

F02093 Mogelijke locatie Bergumerdam.

F02105 Volksfeest 1915?