Home » Groepen

Groepen (o.a. verenigingen, besturen, familie enz.)

F03229 Familie Kloosterman.

F03183 De Lofstem (zie vaandel).

F03189 Toneelvereniging Mei Nije Moed.

F03190 Toneelvereniging Mei Nije Moed.

F03191 Toneelvereniging Us Nocht.

F03206 Zangvereniging 1949.

F03222 Familie Wielinga.

F03127 Chauffeurs reisje 'Ouden van Dagen'. Ging met personenauto's.

F03128 Vrouwenvereniging Suameer in 1950 (25-jarig bestaan).

F03130 Zangvereniging Laus Deo.

F03131 Meisjesvereniging, namen bekend.

F03157 Achterwei 22 (bakker Bouma). Namen bekend.

F03174 De Lofstem in tuin Lânsbuorren 2.

F02613 Kerkenraad Nederlands Hervormde Kerk. (namen bekend).

F03102 Naaischool rond 1905. Wie is wie?

F03110 Familie Kingma.

F03111 Familie Jansma-Pebesma.

F03120 Naaischool, april 1948.

F03126 Chauffeurs reisje 'Ouden van Dagen'. Ging met personenauto's.

F03010 Op de kermis in Groningen. In het midden Taeke van der Meer uit Sumar.

F03017 'Ouden van dagen' uit Sumar in 1935. Rechtsvoor Jac. Scherjon, daarachter zijn vrouw.

F03019 Vrouwenvereniging Sumar in Frederiksoord, 1953.

F03023 Ameland 1931.

F03080 Muziekvereniging De Eendracht, 1918.

F03083 Zangvereniging Sumar. Wie is wie?

F0447 Koetsen op de Damsingel.

F00449 Damsingel.

F00457 Damsingel.

F00460 Damsingel

F00479 Damsingel

F03005 Werknemers van de N.T.F. o.a. de vader van Frans Dijkman.

F02989 Bestuur Oranjevereniging, 1967.

F02994 Op reis met busmaatschappij De Wâlden.

F02995 Familie Boonstra.

F02996 Kinderen van het Mounepaed.

F00444 Damsingel. Feest 1918?

F00446 Damsingel. Feest?

F02834 Heerenweg 19, trouwerij bij bakker Welling.

F02808 Kleine meisjesvereniging 1945.

F02849 Zwemmen bij de Bergumerdam 1921?

F02877 Personeel Matrassenfabriek Minerva rond 1958.

F02935 Familie Hoekstra met aangetrouwden.

F02937 Consultatiebureu in voormalige tramstation aan de Dr. Prinsweg.

F02715 Dansclub De Harste

F02718 Auto van bakker Welling (2e van links).

F02764 Naaischool, Sumar?

F02768 Familie De Boer en aanhang.

F02811 Kleine meisjesvereniging, Westergeest 1946.

F02812 Kleine meisjesvereniging, Westergeest 1946.

F02430 Reisvereniging 'De Zwarte Kip' 1950-1960. Wie is wie?

F02433 Zangvereniging Laus Deo in 1929.

F02484 Kleine meisjesvereniging 'Jong Leven'.

F02516 Muziekvereniging De Eendracht.

F02672 Familie Van der Wal.

F02679 Meester Leistra met zijn gezin.

F02392 Lotelingen

F02405 Damsingel 1918. Namen zijn bekend.

F02406 Dorpsfeest rond 1920. Namen zijn bekend.

F03081 Muziekvereniging De Eendracht.

F02415 Jongerenvereniging, 1948. Namen bekend.

F02416 Enkele namen bekend.

F02368 Meisjesvereniging, namen bekend.

F02370 Hervormde vrouwenvereniging, namen bekend.

F02384 Familie Wielinga

F02385 Nederlands Hervormd Kerkkoor circa 1946.

F02387 Chauffeurs reisje Ouden van Dagen 1954.

F02389 Familie De Boer.

F01889 Spoorabeiders tramlijn Drachten-Suameer

F02099 Groep met o.a. Johannes en Linze Boonstra

F02235 Dorpsfeest, vv De Welpen.

F02365 Groep met meester De Boer van Christelijke Lagere School.

F02366 Namen zijn bekend. Welke vrouwenvereniging is dit?

F02367 Familie foto (veel Haarsma's)

F00864 Groep lotelingen op de Damsingel

F00867 Cursisten Melkersdiploma. Alle namen bekend, behalve van de cursusleider (met sigaret)

F00946 Personeel zuivelfabriek Lijempf, Heerenweg, De Harste rond 1920.

F01185 Personeel zuivelfabriek Lijempf, de Harste, Heerenweg.

F01888 Spoorarbeiders tramlijn Drachten-Suameer.

F02106 Zangvereniging Laus Deo.