Oud en nieuw bij elkaar
Home » Straatbeeld » Damsingel

Damsingel 6. Links 2004, Damen Shipyard, rechts 2019, IBIS las- en constructiebedrijf. Er is in die 15 jaar weinig veranderd.

Damsingel. We staan op een dam in de oude Groningervaart, dus op de plaats waar tot 1948 de trambrug lag. 


 

Damsingel 1,3 (woning/winkel)
(bron: D. Franke)
Foto 1945. De woning/winkel stond aan de Burgumerzijde van de Groningervaart, maar kwam in Sumar te liggen door de aanleg van het Prinses Margrietkaanl, achter de woning langs. De woning is afgebroken in 1993/94.

Damsingel 2
(bron: J Wiersma)

Witte woning, ooit molenaarswoning van de molen van Pebes. Foto 1963.

Damsingel 2
(bron: J. Wiersma)

Rechts de witte molenarswoning met daarachter een grote boerenschuur. Nu het terrin van Damen Shipyards.

Damsingel 2
(bron: Sumar in Beeld)

Voormalige molenaarswoning op het terrein van Damen Shipyards, foto 2004.

Damsingel 4
(bron: Sumar in Beeld)

Restant van de dubbele brugwachterswoning aan de Groningervaart. Nu één van de bedrijfsgebouwen van Damen Shipyards.


 

Damsingel 4
(bron: D. Franke)

Dubbele brugwachterswoning van de burg Bergumerdam over de Groningervaart. Foto mogelijk 1919.

Damsingel 4
(bron: D. Franke)

Café Vaartzicht rond 1910. Afgebroken waarvoor in de plaats een dubbel brugwachterswoning werd gebouwd.

Damsingel 5
(bron: D. Franke)

Foto 1949. Woning stond op het 'schiereilandje' tussen Groningervaart (voorzijde) en Prinses Margrietkanaal (achterzijde)

Damsingel 6
(bron: Collectie R. Verhoeff)

Het café van Foppe Kramer met doorreed.

Damsingel 7
(bron: Sumar in Beeld)

Foto 2004.


 

Damsingel 7
(bron: Collectie Roel Verhoeff)

Gjalt Meijer met zijn hondenkar, mat op achtergrond Damsingel 7, ook wel 'Theebus' genoemd.

Damsingel 9
(bron: Streekmuseum Burgum)

De molen van Aalfs met molenaarswoning aan de Groningervaart, foto vòòr 1927.

Damsingel 11
(bron: Gem. Tytjerksteradiel)

Afgbroken in 19--.

Damsingel 11
(bron: D. Franke)

De achterzijde van de woning. Rechts nog juist zichtbaar, een woning aan de Uleflecht.

Damsingel 12
(bron: J. Wiersma)

Op achtergrond de bakkerij van Van der Wal, foto januari 1947.


 

Damsingel 12
(bron: Sumar in Beeld)

Devoormalige bakkerij (rechts op de muur!) van Van der Wal, nu bedrijfsgebouw Damen Shipyards.

Damsingel 13: volgt z.s.m.

Damsingel 14
(bron: D. Franke)

De woning stond bekend als 't Slot.

Damsingel 14
(bron: Sumar in Beeld)

Nadat 't Slot was afgebroken, werd deze woning gebouwd. Het koetshuis (links) bleef bestaan. Foto 1994.

Damsingel 15, 17, 21
(bron: Sumar in Beeld)

Perceelnummers onzeker. Woningen afgebroken 1994/1996.


 

Damsingel 17
(bron: T. Veenstra-Hamburg)

Afgebroken in 19--.

Damsingel 18 en 20
(bron: Sumar in beeld)

Afgebroken in 19--.

Damsingel 22 en 24
(bron: Sumar in beeld)

Afgebroken in 19--.

Damsingel 26
(bron: J.v.d. Wal-v.d. Heide)

Foto 1972.

Damsingel 28
(bron: J.v.d. Wal-v.d. Heide)

Woning van Haarsma, BP-pomp. Foto 1972.


 

Damsingel 28
(bron: J.v.d. Wal-v.d. Heide)

BP-pomp van Haarsma, foto 1972.

Damsingel 29
(Bron: Sumar in Beeld)

Perceelnummer niet zeker, foto 1989.

Damsingel 30
(bron: Collectie R. Verhoeff)

Boerderij waar later een Vleeschconservenfabriek in werd gevestigd, als voorloper van de N.T.F., later Rendac, nu Sonac.

Damsingel 30
(bron: K.L. de Vries)

Foto vòòr 1926. Vleesconservenfabriek is voorloper van de NTF, later Rendac, nu Sonac.

Damsingel 30
(bron: P. Sipma)

Nederlandsche Thermochemische Fabrieken (nu Sonac).


 

Damsingel 31 (of 33)
(bron: R. Beerda)

AFgebroken in 19--.

Damsingel 32
(bron: F.v.d. Vegt-de Vries)

Foto begin jaren '50. Pand is momenteel bezoekerscentrum van Sonac).

Damsingel 34
(bron: Collectie R. Verhoeff)

Afgebroken in 19--.

Damsingel 36
(bron: Gem. Tytjerksteradiel)

AFgebroken in 19--.

Damsingel 35 en 37
(bron: l. Huisman)

Foto 19--, afgebroken 19--.


 


 

Damsingel 38
(bron: B. Bouma)

Afgebroken in 19--.

Damsingel 40
(bron: S. Wierma)

Voormalig dorpscafé 'de Koekoek'.

Damsingel
(bron: Sumar in Beeld)

Kiosk van Noppert Beton, afgebroken in 20??.

Damsingel
(bron: B. Boonstra)

Tolhuis nr.1 van de Commissieweg (Quatrebras-Heerenveen). Stond scheen tegenover 'de Koekoek'. 

Damsingel
(bron: Collectie R. Verhoeff)

Gebouwtje Provinciale Waterstaat, het voormalige tolhuis nr. 1.