Oud en nieuw bij elkaar
Home » Straatbeeld » Achterwei

Links een dubbele woning, adres Achterwei 1 en 3.

Achterwei nabij de kruising met de Greate Buorren/Knilles Wytseswei.

De Achterwei in oostelijke richting ter hoogte van It Hoarnleger.

De Achterwei in oostelijke richting nabij Achterwei 5, waarvan uiterst rechts een deel zichtbaar is.

De bakkerij van Douwe Bouma, Achterwei 22, in aanbouw.